Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019

Συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών του σχολείου μας

Αγαπητοί γονείς

Σας ενημερώνουμε ότι οι ώρες συνεργασίας των εκπαιδευτικών με τους γονείς είναι οι παρακάτω.

Α’ τάξη: Βιντινή Χριστίνα: Δευτέρα 10.00π.μ -10.45 π.μ.

Β’ τάξη: Αγελάρη Ελένη-Ιωάννα: Τρίτη 10.00π.μ -11.30 π.μ.

Γ’ τάξη Καλαιτζή Ελένη: Πέμπτη 10.00π.μ -10.45 π.μ.

Δ’ τάξη: Τσαλταμπάση Αικατερίνη: Τρίτη 10.00π.μ -10.45 π.μ.

Ε’ τάξη: Πετράκης Στυλιανός: Πέμπτη 10.45π.μ -11.30 π.μ.

ΣΤ΄ τάξη: Τσαταλτζιανού Ευθυμία: Τρίτη 10.00π.μ -10.45 π.μ.

Τμήμα Ένταξης: Κατσιούλα Ραφαηλία: Τρίτη- Πέμπτη   12.35μ..μ -01:15 μ..μ.

Φυσικής Αγωγής: Καμπουράκη Χαραλαμπία: Τρίτη 11.45π.μ.-12.25 π.μ

Αγγλικής: Γκρόζου Αθανασία: Τρίτη 9.00 π.μ -9.40π.μ

Μουσικής: Παπαχρόνης Γρηγόρης :  Πέμπτη 1:15

Είναι προτιμότερο να ενημερώνετε το σχολείο εκ των προτέρων για τη συνάντηση που επιθυμείτε με τους εκπαιδευτικούς έτσι ώστε να είναι περισσότερο αποτελεσματική η συνεργασία μας.

Οι ώρες συνεργασίας με την Διευθύντρια του σχολείου κ. Γεωργαντά είναι καθημερινά αρκεί να υπάρχει εκ των προτέρων ειδοποίηση. Σε περίπτωση απουσίας/άδειας της Διευθύντριας και εφόσον είναι κάτι επείγον, μπορείτε να απευθύνεστε στην αναπληρώτρια Διευθύντρια κ. Καλαϊτζή Ελένη.
Ευχαριστούμε πολύ για την συνεργασία.


1 σχόλιο: