Τετάρτη 1 Απριλίου 2020

Αγαπητοί γονείς και μαθητές-τριες,

     Με ιδιαίτερη χαρά, και μετά από πολύ κόπο και πολύωρες προσπάθειες των εκπαιδευτικών του σχολείου μας, με μόνο σύμμαχό μας την αγάπη για τους μαθητές/τριες και αφού καταφέραμε να ξεπεράσουμε, σε ένα βαθμό τις δυσκολίες με την διασύνδεσή μας στις πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης , έφτασε η στιγμή να εγγράψουμε τους μαθητές/τριες μας στις ηλεκτρονικές μας τάξεις. 

Όσοι δεν έχετε ακόμη κάνει την εγγραφή στο ΠΣΔ, θα σας παρακαλούσα να το κάνετε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

      Το σχολείο μας επέλεξε για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση την πλατφόρμα e-me.

 Για να πραγματοποιηθεί η εγγραφή των μαθητών-τριών  πρέπει πρώτα να κάνετε μία είσοδο στην πλατφόρμα e-me στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-me.edu.gr Στη συνέχεια δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας να απευθύνουν πρόσκληση στους μαθητές/τριες να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική τους τάξη. Κάθε μαθητής/τρια όταν εισέλθει ξανά στην e-me θα δει επάνω δεξιά στην οθόνη ένα καμπανάκι που είναι οι ειδοποιήσεις που έχει. Πατώντας επάνω βλέπει τις ειδοποιήσεις και επιλέγοντάς τις του ζητείται η αποδοχή της πρόσκλησης και έτσι συμμετέχει στο μάθημα. Οι μαθητές/τριες θα συμμετέχουν σε περισσότερες από μία κυψέλες (έτσι ονομάζονται οι ψηφιακές τάξεις.) Ουσιαστικά θα υπάρχουν κυψέλες για κάθε ειδικότητα που κάνει μάθημα στο τμήμα. Έτσι ο κάθε μαθητής μαθήτρια επιλέγοντας το εικονίδιο κυψέλες εισέρχεται στο περιβάλλον εμφάνισης όλων των κυψελών στις οποίες είναι μέλος. Επιλέγοντας κυψέλη εκτελεί κάθε φορά τις δραστηριότητες που του έχουν ανατεθεί από τον /την αντίστοιχη εκπαιδευτικό. Οι ημέρες αναρτήσεων δραστηριοτήτων καθώς και τα χρονικά περιθώρια για να διεκπεραιωθούν αυτές από τους μαθητές/τριες θα είναι συγκεκριμένες και θα ανακοινωθούν από τους/τις εκπαιδευτικούς. Ασύγχρονη εκπαίδευση, με απλά λόγια σημαίνει ότι ο κάθε μαθητής/τρια έχει χρόνο πχ δύο ή τριών ημερών να διεκπεραιώσει τις δραστηριότητες που του έχουν ανατεθεί και να λάβει την αντίστοιχη ανατροφοδότηση- διόρθωση από τον/την εκπαιδευτικό. Σε κάθε κυψέλη οι δραστηριότητες αναρτώνται στον τοίχο της κυψέλης (αρχικά γιατί στη συνέχεια θα ανατίθενται δραστηριότητες και με άλλο τρόπο. Θα ενημερωθείτε και για αυτό). Μετά την εισαγωγή στην κυψέλη πρέπει να αναζητήσει ο μαθητής το εικονίδιο που οδηγεί στον τοίχο της. Περισσότερες οδηγίες για τη διαδικασία θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα.  Σας ευχόμαστε καλή πλοήγηση στην πλατφόρμα.  Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας και για τη συνεργασία σας!!

Η Διευθύντρια