Το σχολείο μας

Εσωτερικοί Χώροι Σχολείου


Βιβλιοθήκη


Αίθουσα Υπολογιστών

Χώρος χαλάρωσης μαθητών


\


Αίθουσες Διδασκαλίας
Εξωτερικοί Χώροι Σχολείου