Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο σχολείο

   Ο Φορές Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς σε συνεργασία με το ΚΠΕ Βάμου πραγματοποίησαν επίσκεψη στο σχολείο μας με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών σχετικά με το Εθνικό Πάρκο των Λευκών Ορέων.Το αντικείμενο της παρουσίασης αφορούσε το φυσικό και ανθρωπογενούς περιβάλλον της περιοχή μας, καθώς και τις πιέσεις -απειλές που ασκούνται σε αυτήν. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο φαράγγι της Σαμαριάς-πυρήνα της προστατευόμενης περιοχής.
Η παρουσίαση είχε και βιωματικό χαρακτήρα για την αποτελεσματικότερη κατανόηση των μαθητών μας σε σχέση με το περιβάλλον.