Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017

Με το Erasmus στην Αγγλία!


Οι Στρατηγικές Συμπράξεις στο πρόγραμμα Erasmus+ αφορούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ σχολείων. Μέσα από αυτές ενθαρρύνεται η συμμετοχή σχολείων από διαφορετικούς χώρες, ώστε, με την αλληλεπίδραση σε επίπεδο δεξιοτήτων και εμπειριών, οι συμμετέχοντες να βελτιώνουν την παιδαγωγική τους κατάρτιση, να γνωρίζουν νέες μεθόδους διδασκαλίας και να ανταλλάσουν καλές πρακτικές προς όφελος της σχολικής τους μονάδας.


Στις 13-17 Νοεµβρίου 2017, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2 / Βασική Δράση 2: Στρατηγικές Συμπράξεις αποκλειστικά μεταξύ σχολείων, στο οποίο συμμετέχει το σχολείο µας, ∆ηµοτικό Σχολείο Kαντάνου, πραγματοποίησαμε την πρώτη μας εκπαιδευτική μετακίνηση στην Αγγλία, στην πόλη Glocester, στο Churchdown Village Infant Schoolαλλά και το Churchdown Village Junior School.H επίσκεψη σηματοδοτεί την έναρξη του προγράμματος : «Promoting Innovation through the development of creativity and imagination».

Την ομάδα του σχολείου μας αποτελούσαν οι εκπαιδευτικοί: Γεωργαντά Βασιλική (Διευθύντρια), Σκαράκη Αντωνία, Κωνσταντίνος Πασχούλας, Άννα Τσουνάπη (μέλη της παιδαγωγικής ομάδας).

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν, εκτός από τα δυο προαναφερθέντα σχολεία της Αγγλίας και το Δημοτικό Σχολείο Καντάνου, το Membrillar School της Ισπανίας, το Anamur Vakifbank Ataturk Ortaokulu της Τουρκίας, το Szkoła Podstawowa nr 1 im.B. Chrobrego της Πολωνίας, και το GRADINITA CU PROGRAM NORMAL din cadrul SCOLII GIMNAZIALE C. MORARIU PATRAUTI της Ρουμανίας.

Το Churchdown Village Infant School που επισκεφτήκαµε είναι ένα µικρό δηµόσιο σχολείο, ένα συγκρότηµα, µε 200 περίπου παιδιά, στο οποίο λειτουργούν Νηπιαγωγείο και οι δυο πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού.

Ακολούθησε επίσκεψη στο γειτονικό Churchdown Village Junior School το οποίο περιλαµβάνει τις υπόλοιπες τάξεις του ∆ηµοτικού. Στην Αγγλία υπάρχουν διαφορετικοί τύποι σχολείων και σε κάθε περιοχή υπάρχει αρκετή διαφοροποίηση και αποκεντρωµένο σύστηµα διοίκησης. Το σχολείο είναι πάρα πολύ καλά εξοπλισµένο µε πλούσιο τεχνολογικό εξοπλισµό.


Είχαµε την ευκαιρία να επισκεφτούµε όλες τις τάξεις του Νηπιαγωγείου, του ∆ηµοτικού σχολείου και του Junior School, να παρακολουθήσουµε µαθήµατα, να συνοµιλήσουµε µε τους δασκάλους και τα παιδιά. Αξίζει να σηµειωθεί πως σε κάθε τάξη οι δάσκαλοι είχαν όλα τα εφόδια για να κάνουν µε επάρκεια τη δουλειά τους. Ο καλός εξοπλισµός του σχολείου επεκτείνεται και σε άλλους τοµείς όπως των επίπλων, των εποπτικών και διδακτικών µέσων και των κατάλληλων χώρων. Οι βοηθοί δάσκαλοι είναι σηµαντικό στήριγµα της καθηµερινής διδακτικής και παιδαγωγικής πράξης.


Στις μεγαλύτερες τάξεις εφαρμόζεται σύστημα επιβράβευσης, αντίστοιχο του προ.θε.συ (προώθηση θετικής συμπεριφοράς), που έχουμε υιοθετήσει στο σχολείο μας. Τα παιδιά ακολουθούν 4 βασικές αξίες (RESPECT, ASPIRATION, TEAMWORK, HONESTY, ENTHUSIASM), που έχουν τεθεί από την ομάδα και επιβραβεύονται για αυτό με γραπτούς επαίνους.
Μας δόθηκε επίσης η δυνατότητα να ξεναγηθούµε σε ιστορικούς , αρχαιολογικούς χώρους αλλά και χώρους τέχνης οι οποίοι αποτέλεσαν αφορμή για την εξάσκηση μας σε τεχνικές που μπορούμε να εφαρμόσουμε στο σχολείο μας. Η σύντομη αυτή επίσκεψη µας έδωσε εµπειρίες και ιδέες χρήσιµες και για το δικό µας εκπαιδευτικό σύστηµα. Θεωρούµε λοιπόν ότι έχουµε να κερδίσουµε πολλά αν αξιοποιήσουµε σωστά τα θετικά στοιχεία που συνάδουν µε το δικό µας εκπαιδευτικό σύστηµα.

Πολλά από τα στοιχεία που είδαµε στο σχολείο της Αγγλίας θα µπορούσαν να χρησιµεύσουν για προβληµατισµό. Σηµαντικά στοιχεία του εκπαιδευτικού συστήµατος στην Αγγλία: • ∆ιαφορετικά µοντέλα σχολείων στη βασική εκπαίδευση. • Αποκεντρωµένη διοίκηση µε σηµαντικές αρµοδιότητες για το ∆ιευθυντή του σχολείου. • Σταθερό, µόνιµο προσωπικό στα σχολεία. (µπορούν να εργάζονται όλα τα χρόνια στο ίδιο σχολείο) • Βοηθοί δάσκαλοι στις τάξεις. • Πλήρως εξοπλισµένα σχολεία. • Έµφαση στην επικοινωνία και ενηµέρωση των γονιών για το έργο του σχολείου. •Εκπαιδευτική διαδικασία απεξαρτημένη από το σχολικό εγχειρίδιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου