Τετάρτη 30 Μαΐου 2018

Με το Erasmus στη Ρουμανία!

Οι Στρατηγικές Συμπράξεις στο πρόγραμμα Erasmus+ αφορούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ σχολείων. Μέσα από αυτές ενθαρρύνεται η συμμετοχή σχολείων από διαφορετικές χώρες, ώστε, με την αλληλεπίδραση σε επίπεδο δεξιοτήτων και εμπειριών, οι συμμετέχοντες να βελτιώνουν την παιδαγωγική τους κατάρτιση, να γνωρίζουν νέες μεθόδους διδασκαλίας και να ανταλλάσουν καλές πρακτικές προς όφελος της σχολικής τους μονάδας. 

Στις 12-19 Μαΐου 2018, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2 / Βασική Δράση 2: Στρατηγικές Συμπράξεις αποκλειστικά μεταξύ σχολείων, στο οποίο συμμετέχει το σχολείο µας, το ∆ηµοτικό Σχολείο Kαντάνου, πραγματοποιήσαμε τη δεύτερη εκπαιδευτική μετακίνησή μας στη Ρουμανία, στην πόλη Σουτσεάβα, στο GRADINITA CU PROGRAM NORMAL din cadrul SCOLII GIMNAZIALE C. MORARIU PATRAUTI, στην περιοχή Πατραούτι της επαρχίας Μπουκοβίνα.


H επίσκεψη σηματοδοτεί τη συνέχεια του προγράμματος: «Promoting innovation through the development of creativity and imagination (Προώθηση της καινοτομίας μέσω της ανάπτυξης της δημιουργικότητας και της φαντασίας)». 
Την ομάδα του σχολείου μας αποτελούσαν οι εκπαιδευτικοί: Τσαλταμπάση Κατερίνα (συντονίστρια του προγράμματος) και Τσικαλάκη Σοφία (μέλος της παιδαγωγικής ομάδας). Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν, εκτός από το προαναφερθέν σχολείο της Ρουμανίας και το Δημοτικό Σχολείο Καντάνου, το Membrillar School της Ισπανίας, το Anamur Vakifbank Ataturk Ortaokulu της Τουρκίας, το Szkoła Podstawowa nr 1 im.B. Chrobrego της Πολωνίας και τα Churchdown Village Infant School και Churchdown Village Junior School της Αγγλίας. 


Το σχολείο του Πατραούτι που επισκεφθήκαµε είναι ένα µικρό δηµόσιο σχολείο µε 100 περίπου παιδιά, στο οποίο λειτουργεί Νηπιαγωγείο. Σε διπλανό κτίριο στεγάζεται το Δημοτικό Σχολείο, το οποίο επισκεφθήκαμε 2 μέρες μετά. Στη Ρουμανία υπάρχουν 4 διαφορετικοί τύποι νηπιαγωγείων: νηπιαγωγεία με εβδομαδιαίο πρόγραμμα (τα παιδιά είναι εσώκλειστα 5 μέρες την εβδομάδα και επιστρέφουν στο σπίτι το Σαββατοκύριακο), νηπιαγωγεία διευρυμένου ωραρίου (8 ώρες την ημέρα), νηπιαγωγεία κανονικού ωραρίου (5 ώρες την ημέρα) και ειδικά νηπιαγωγεία (για παιδιά με ειδικές ανάγκες). Στο νηπιαγωγείο φοιτούν παιδιά από 3 έως 6 ετών και η φοίτηση δεν είναι υποχρεωτική. Το Δημοτικό Σχολείο έχει 5 τάξεις, εκ των οποίων η πρώτη είναι προπαρασκευαστική. Ακολουθεί το Γυμνάσιο με 3 τάξεις και το Λύκειο με άλλες 3, από τις οποίες μόνο η πρώτη είναι υποχρεωτική. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση από περιοχή σε περιοχή και εφαρμόζεται συγκεντρωτικό σύστηµα διοίκησης. Το σχολείο είναι αρκετά καλά εξοπλισµένο µε τεχνολογικό εξοπλισµό. 
Είχαµε την ευκαιρία να επισκεφθούµε όλες τις τάξεις του Νηπιαγωγείου, να παρακολουθήσουµε µαθήµατα, να συνοµιλήσουµε µε τους δασκάλους και να απολαύσουμε τα παιδιά να τραγουδούν και να πρωταγωνιστούν σε μικρά σκετς. Επιπλέον, ξεναγηθήκαμε στο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου, χωρίς να παρακολουθήσουμε μαθήματα. Οι αίθουσες ήταν μεγάλες και οι τοίχοι γεμάτοι με εποπτικό υλικό και εργασίες των παιδιών, ενώ μας εντυπωσίασε το γεγονός ότι υπήρχαν αίθουσες αφιερωμένες σε συγκεκριμένα μαθήματα (π.χ. αίθουσα φυσικής, μαθηματικών, κλπ). Αξίζει να σηµειωθεί πως οι αίθουσες ήταν ευρύχωρες και φωτεινές και σε κάθε τάξη οι δάσκαλοι είχαν επάρκεια εποπτικών και διδακτικών µέσων, για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. 


Μας δόθηκε επίσης η δυνατότητα να ξεναγηθούµε σε ιστορικούς, αρχαιολογικούς χώρους, σε μοναστήρια και σε μουσεία. Επιπλέον, είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα για την κουλτούρα, την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα αυτής της χώρας, που σε κάποιες περιπτώσεις έμοιαζαν με τα δικά μας. Η σύντομη αυτή επίσκεψη µας έδωσε εµπειρίες και ιδέες χρήσιµες και για το δικό µας εκπαιδευτικό σύστηµα. Θεωρούµε λοιπόν ότι έχουµε να κερδίσουµε πολλά αν αξιοποιήσουµε σωστά τα θετικά στοιχεία που συνάδουν µε το δικό µας εκπαιδευτικό σύστηµα. 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου