Σάββατο 21 Μαρτίου 2020

Οδηγίες για εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι  σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά έως τις 10 Απριλίου 2020.

Συνεπώς λαμβάνοντας υπόψιν τις  υπάρχουσες συνθήκες και ανάγκες, καλούμαστε να προχωρήσουμε   στη διασύνδεση των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών μας σε ένα ασφαλές δίκτυο με την παροχή ποιοτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε όλη την σχολική μας κοινότητα. Γι αυτό το σκοπό  το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων λειτουργεί και εξελίσσει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (www.sch.gr).

Επομένως, οι κηδεμόνες των μαθητών μας καλούνται να δημιουργήσουν για τα παιδιά τους,  προσωπικούς λογαριασμούς στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (www.sch.gr)  έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση οι μαθητές μας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση που θα ακολουθήσει.

Η διαδικασία δημιουργίας μαθητικών λογαριασμών  ΠΣΔ με ευθύνη του κηδεμόνα,  υλοποιείται με τα παρακάτω βήματα: 

Για την εγγραφή απαιτείται Αριθμός Μητρώου μαθητή Α.Μ., ο οποίος αναγράφεται στον Έλεγχο Προόδου που πήρατε για το πρώτο τρίμηνο. Για τις τάξεις Α και Β μπορείτε να στείλετε προσωπικό μήνυμα στη διευθύντρια. Αναγράψτε  το ονοματεπώνυμο του παιδιού και θα σας στείλω τον Α.Μ. 
(6976713310)

 1. Η εγγραφή γίνεται από τον κηδεμόνα κάθε μαθητή/μαθήτριας μέσω της εφαρμογής εγγραφής που βρίσκεται στη διεύθυνση https://register.sch.gr/students/. 
2. Για την εγγραφή απαιτείται από τον κηδεμόνα: (α) η χρήση ηλεκτρονικής συσκευής με πρόσβαση στο Διαδίκτυο και (β) να διαθέτει κινητό τηλέφωνο και προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (email). 
3. Η εφαρμογή εγγραφής αρχικά εμφανίζει εισαγωγική σελίδα, με χρήσιμες πληροφορίες για τον μαθητή και τον κηδεμόνα του. 
4. Ο κηδεμόνας εφόσον το επιθυμεί μπορεί να συνεχίσει με την εγγραφή με το κατάλληλο πλήκτρο που υπάρχει στο τέλος της σελίδας και το οποίο οδηγεί στη φόρμα εγγραφής.
 5. Στη φόρμα εγγραφής θα πρέπει: i. Όλα τα πεδία να συμπληρωθούν ακριβώς όπως αναγράφονται σε έλεγχο προόδου του/της μαθητή/μαθήτριας που έχει λάβει πρόσφατα από το σχολείο. ii. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική. iii. Τα πεδία email κηδεμόνα και κινητό τηλέφωνο κηδεμόνα συμπληρώνονται με σκοπό την εύκολη ανάκτηση των στοιχείων του λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) από τον κάτοχό του. 
6. Αφού ο κηδεμόνας διαβάσει τους Όρους Χρήσης και τη Δήλωση Εχεμύθειας μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή της φόρμας για τη δημιουργία του μαθητικού λογαριασμού.
 7. Η ορθότητα των στοιχείων μαθητή/μαθήτριας επιβεβαιώνεται από το σύστημα mySchool και δημιουργείται ο λογαριασμός. 
8. Με τη δημιουργία του λογαριασμού εμφανίζονται τα στοιχεία πρόσβασης, όνομα χρήστη (username), κωδικός πρόσβασης (password) και e-mail, τα οποία και πρέπει να διατηρήσει ο κηδεμόνας για την πρόσβαση του μαθητή στις υπηρεσίες του ΠΣΔ. 
9. Ταυτόχρονα, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στην e-mail διεύθυνση του κηδεμόνα με το όνομα χρήστη και χρήσιμες οδηγίες για την ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης σε περίπτωση που ξεχαστεί. 10. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων (βήμα 7) και η δημιουργία του λογαριασμού, ο κηδεμόνας μπορεί να επικοινωνήσει με το σχολείο ώστε να διασταυρώσει την ορθότητα των στοιχείων του/της μαθητή/μαθήτριας. Εναλλακτικά, μπορεί να υποβάλει αίτημα υποστήριξης προς το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο από τη σχετική επιλογή που υπάρχει στην οθόνη της εφαρμογής. Για την προστασία της ιδιωτικότητας του μαθητή/μαθήτριας το όνομα χρήστη (username) που παράγεται δεν έχει σχέση με τα προσωπικά στοιχεία του μαθητή/μαθήτριας. Τονίζεται ότι η νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία εγγραφής λειτουργεί παράλληλα με την καθιερωμένη διαδικασία διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών από την πλευρά του σχολείου και δεν την αντικαθιστά, αλλά την συμπληρώνει ως προς το σκέλος της εγγραφής.

 Πλαίσιο καλής χρήσης της παρεχόμενης υπηρεσίας

 Η ευθύνη διαχείρισης του λογαριασμού και η μη διαρροή των στοιχείων πρόσβασης σε τρίτους αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του κατόχου του λογαριασμού, δηλαδή του/της μαθητή/μαθήτριας και του κηδεμόνα του. Επισημαίνεται ότι οι μαθητικοί λογαριασμοί πρέπει να χρησιμοποιούνται αυστηρά και μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κακόβουλη χρήση του λογαριασμού, ο λογαριασμός απενεργοποιείται ή διαγράφεται μόνιμα. 5. Υποστήριξη μαθητικών λογαριασμών Η ανάκτηση κωδικού σε περιπτώσεις που απαιτηθεί θα γίνεται αποκλειστικά μέσω email ή μηνύματος σε κινητή συσκευή (SMS) από την ιστοσελίδα https://register.sch.gr/password/. Ο διαχειριστής του μαθητικού λογαριασμού μπορεί να ορίσει νέο κωδικό πρόσβασης σε κάθε μαθητικό λογαριασμό εφόσον αυτό ζητηθεί από τον κηδεμόνα του μαθητή.

Σας παρακαλούμε όπως υλοποιήσετε τα παραπάνω βήματα για την δημιουργία λογαριασμού ΠΣΔ,
και σας προτρέπουμε  να επισκέπτεστε τακτικά το blog του σχολείου για επόμενες οδηγίες.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε βοήθεια.

Η Διευθύντρια

Γεωργαντά Βίκυ